Thursday, February 24, 2011

masukkan zikir dalam diri

sebagaiamana orang yang memperolehi duit gaji hasil pekerjaannya perlulah di letakkan di satu tempat yang selamat seperti bank, atau sebagainya lagi, ahli zikir berkata zikir yang di ucapkan oleh seseorang yang berzikir jugaperlulah di simpan di tempat yang selamaat iaitu di dalam dirinya.Menurut mereka tempat zikir yang selamat tentulah di dalam di dalam diri ahli zikir itu. itulah sebabnya kata mereka, seseorang yang berdoa di suruh menyapukan tangan ke muka yang membawa makna memasukkan (mensavingkan)  zikir keseluruh badan  demikianlah juga menyapukan tapak t angan ke sdalam badan.a lagi beberapa cara seperti memakrifatkan dan menghingguk-hinggukkan badan dari kanan ke kiridi sana ad

No comments: