Wednesday, January 19, 2011

TAFSIR SURAH YASSIN ayat 1-20

SURAH YASSIN


Surah Yassin di kenali sebagai hati Al Quran sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Rasulullah SAW. Ia di turunkan di Mekah. Topik induk surah ini membicarakan tentang asas aqidah yang betul yang perlu menjadi pegangan setiap manusia yang inginkan kejayaan di dunia dan akhirat.

Surah ini dimulakan dengan menerangkan tentang Al Quran yang penuh dengan hikmat yang yang mencari petunjuk dalam kehidupannya. Ia adalah hakikat risalah Nabi Mohammad SAW yang di utuskan kepada umat manusia yang sentiasa lupa dan lalai.Dalam surah Yasin ini, kita akan dapati penekanan lebih banyak di buat tentang kebangkitan semula manusia. Ini dapat kita perhatikan dalam beberapa ragam ayat yang di bicara dalam surah ini seperti ayat 12, 27, 48 sehingga 49 dan ayat 78 sehingga79.


Dalam surah juga, ini Allah Taala membawakan kisah manusia yang mendustakan hari kebangkitan yang menjadi sebab kepada kebodohan dan kerugian mereka yang terbesar(ayat 8-9).kisah-kisah tersebut adalah seperti kisah Najjar sohibu Yassin( ayat 13-28)

Dalam surah yasin ini juga kita akan memahami bahawa lupa adalah merupakan ibu kepada segala penyakit hati.dari penyakit lupa inilah, tumbuhnya segala penyakit sombong, angkuh, takbur, bongkak, lupa diri, dendam, cemburu, dengki, ujub, riyak, sum`ah dan segala sifat kesayaitanan yang mazmumah. Dengan sifat lupa ini jugalah, manusia menolak aqidah. Lupa yang di maksudkan di sini, bukanlah lupa berapakah jumlah harta yang di kumpulnya atau dimanakah hartanya di simpankan. Lupa yang di maksudkan di sini ialah lupa tentang hakikat kejadian dirinya. (Lihat ayat 78) ia lupa bahawa ia telah memberikan suatu janji kepada Allah semenjak di alam ruh lagi untuk mengabdikan dirinya kepada Allah dan menolak syaitan yang menjadi musuh yang sangat nyata kepada manusia itu. (lihat ayat 60-61)


Secara lebih detail, ada baiknya kita memahami bahawa cabang-cabang perbincangan surah ini adalah :
1) Ayat 1-7; hakikat Al Quran
2) Ayat 8-12:golongan yang menolak perkara ghaib
3) Ayat 13-32: Contoh Pertama –kisah Shohibu Yassin
4) Ayat 33-36:Contoh Kedua –Bumi yang mati
5) Ayat 37-40:Contoh Ketiga –Cakrawala
6) Ayat 41-47:contoh Keempat: Manusia dan Keturunan
7) Ayat 48-54:Gambaran hari Kiamat
8) Ayat 55-58: Gambaran Ahli Syurga
9) Ayat 59 dan 62-68: Gambaran golongan yang berdosa
10) Ayat 60-61: manusia di alam ruh
11) Ayat 69: Nabi Mohamad penyampai Al Quran yang benar.
12) Ayat 71: Contoh Kelima: Penciptaan manusia dan alat
13) Ayat 77-79 Contoh Keenam: Kejadian Manusia
14) Ayat 80 Contoh Ketujuh: Pokok Hijau
15) Ayat 81-83 Kesimpulan Allah Mampu membangkitkan semula manusia-Kembali kepada Kesimpulan Tawhid

Jadi sekiranya kita perhatikan surah yasin ini, maka fahamlah kita bahawa Allah telah membawakan tujuh contoh yang menerangkan tentang kekuasaanNya untuk menghidupkan semula manusia yang mati, membangkitkan mereka dari kubur untuk membalas segala amalan mereka secara yang penuh adil iaitu:

1) kisah Shohibu Yassin
2) Bumi yang mati
3) Cakrawala
4) Manusia dan Keturunan
5) Penciptaan manusia dan alat
6) Kejadian Manusia
7) tenaga yang tersimpan pada pokok hijau

Ketujuh-tujuh contoh yang Allah SWT bawakan dalam surah ini adalah menghuraikan tujuh cabang ilmu utama dalam masyarakat manusia di dunia ini. Setiap cabang ilmu-ilmu ini, yang bilamana setiap manusia menceburi bidang-bidang tersebut, maka dengan pengetahuannya dalam bidang tersebut mampu menyampaikannya kepada suatu kesimpulan bahawa Allah itu Maha berkuasa membangkitkan semula manusia yang mati.

Contoh-contoh ini juga sebenarnya bermaksud menggesa supaya umat Islam sentiasa memperdalami berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan kerana jalan demikian boleh menyampaikan kepada rahsia kekuasaan Allah SWT. Ketika surah ini di turunkan kepada penduduk Mekah,fikiran mereka pada masa itu masih belum dapat melihat lebih jauh terhadap rahsia-rahsia ciptaan Allah kerana pengetahuan mereka bergantung semata-mata kepada pandangan mata zahir, , tetapi dengan gesaan-gesaan yang seperti ini telah di sarankan oleh Al Quran telah menukar mereka menjadi pemimpin umat yang kuat. Contohnya kerajaan Abbasiyyah telah menerajui dunia selama dalam lapangan ilmu pengetahuan lebih dari lapan ratus tahun. Bermula dari pusatnya di Baghdad sehingga berpindah pula ke Mesir, mereka tetap menerajui dunia dalam berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan. Demikianlah Kerajaan Islam di Sepanyol, kerajaan Uthmaniyyah dan sebagainya lagi telah memberikan asas-asas pembangunan kepada dunia di masa itu tidak boleh di nafikan lagi. Malangnya setelah beberapa lama, semenjak umat Islam mula menjadikan al Quran sebagai bahan berkat dalam konteks yang amat sempit semata-mata dan tidak lagi menumpukan kepada memahami ajarannya sebagaimana yang telah di lakukan oleh umat Islam terhadulu,maka mereka kembali menjadi lemah.     •              •     
1. Yaa siin[1263]
2. Demi Al Quran yang penuh hikmah,
3. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul,
4. (yang berada) diatas jalan yang lurus,
5. (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,
6. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, Karena itu mereka lalai. 
1. Yaa siin[1263]

Ulama-ulama tafsir menghuraikan bahawa Ya sin ialah sebahagian dari huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al Quran seperti: Alif laam miim, Alif laam raa, Alif laam miim shaad dan sebagainya. diantara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah kerana dipandang termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat, dan ada pula yang menafsirkannya. Ada golongan yang menafsirkannya sebagai satu nama-nama Asma ullah hil `azam. Ada juga yang berkata itu adalah satu dari nama-nama Rasulullah, ada juga yang berkata ia bermaksud wahai manusia. Mereka ini menghuraikan Ya bermaksud seruan manakala Sin menerangkan tentang manusia. Ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para Pendengar supaya memperhatikan Al Quran itu, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan Hanya buatan Muhammad s.a.w. semata-mata, Maka cobalah mereka buat semacam Al Quran itu.

Hakikatnya hal ini belum pernah di kenali oleh orang-orang Arab Jahiliyyah dalam syair-syair mereka sebelum ini. Namun begitu, satu perkara yang semestinya di terima ialah setiap huruf, bilamana di tambah atau di kurangkan, akan mengubah kalimah itu, kalimah yang berubah ini akan berubah pula erti dan maksudnya. Wallahu `alam bis sowab.


  
2. Demi Al Quran yang penuh hikmah,


Allah memulakan surah ini dengan cara bersumpah dengan Al Quran. Quran ini yang di sifatkan Allah dalam ayat ini sebagai penuh hikmat menerangkan sifat hidup yang sentiasa segar yang ada pada al Quran. Ruh al Quran yang sentiasa hidup segar menghulurkan kebahagiaan kepada ruh manusia supaya dengan itu manusia menjadi celik dan menyedari kejelekan kehidupan mereka yang berpaling dari fitrah yang di tetapkan Allah.

Dengan cahaya hikmat yang di pancarkan al Quran kepada orang-orang yang mempelajarinya, ia akan mendidik dan memandu penuntut tersebut sehingga manusia itu memperolehi ilham yang menyampaikan kepada jalan Allah yang menepati dengan perjalanan cakrawala seluruhnya.

Keagungan yang di kandung oleh Al Quran inilah yang menjadi bahan atau alat untuk Allah SWT bersumpah mempertegaskan Nabi Mohammad yang di utuskanNya adalah sebenar-benarnya rasul yang di bangkitkan untuk manusia.

Bukan setakat itu sahaja malahan ia perlulah menjadi pertunjuk yang perlu di gunakan sepenuhnya oleh setiap umat manusia. Dari sini, jelaslah kepada sesiapa yang mempelajari Al Quran bahawa sesiapa di kalangan manusia yang mencari kebenaran dengan membelakangkan Al Quran, pasti ia akan tersesat tidak menemui jalan sebenarnya kerana ia mencari sesuatu yang bukan dari Pencipta yang sebenarnya.
•   
3. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul,Pemberitahuan secara langsung dari Allah kepada Nabinya dengan lafaz sesungguhnya engkau bahawa ia adalah sememangnya seorang rasul yang di utuskan adalah untuk menetapkan dengan satu ketetapan yang tidak dapat di sangkal-sangkal lagi tentang kebenaran dirinya adalah rasul dan disalah yang dibawanya adalah sebenar-benar dari Tuhannya Yang Maha Perkasa. Dalam erti kata yang lainnya pemberitahuan ini tetap berlaku dan keterangan-keterangan yang bakal di temui di sepanjang zaman akan terus memperakui kebenarannya, meskipun ada pihak mahu menyangkalnya, sangkallah setakat mana yang mereka mahu sangkalkan, penjelasan ini tetap akan terserlah dan tidak akan dapat di sembunyikan lagi walaupun seluruh dunia mahu menolaknya. Seluruh pergerakan alam dan apa yang akan berlaku keatasnya akan membuktikan kearah itu.

   
4. (yang berada) diatas jalan yang lurus,Ayat ini jelas menerangkan tentang hakikat kenabian. Setiap nabi, lebih-lebih lagi Nabi Mohamad SAW itu adalah ia berada diatas jalan yang benar. Ia perlu di ikuti dan menjadi contoh kepada setiap yang mencari jalan yang benar untuk kembali kepada Allah. Sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri di atas jalan kebenaran yang menyampaikan kepada Allah. Lantaran itu kita mendapati banyak golongan yang menyeru kepada jalan hidup yang sejahtera tetapi menolak ajaran Rasulullah, mereka tidak sampai kepada jalan Allah yang sebenarnya. Umpamanya golongan anti hadis yang mendakwa kononnya menerima Al Quran semata-mata dan menolak hadis-hadis Nabi SAW

   
5. (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,

Dalam menerangkan tentang Al Quran yang penuh berisi dengan pelbagai hikmat yang memandu manusia ke jalan yang benar, Allah menyebutkan dua namanya yang menjadi dalil yang kukuh dan sandaran yang kuat dalam memperjelaskan kehebatan kandungan hikmat yang terdapat dalam Al Quran. Dua sifatNya yang sekaligus menjadi namaNya, iaitu Al Aziz Maha Perkasa yang tidak akan di tandingi bermaksud segala perbuatanNya termasuklah menurunkan Al Quran tidak akan dapat di tandingi oleh sesiapapun dan Ar Rahim Maha Penyayang untuk mengampuni dan merahmati hambanya yang telah melakukan perbagai dosa tetapi ada keinginan untuk bertaubat setelah mempelajari kitab panduanNya.


  •     
6. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, Karena itu mereka lalai.Penurunan Al Quran ke atas Rasulullah SAW mempunyai satu tanggung jawab yang besar iaitu memberi peringatan kepada kaum Musyrikin Mekah yang mana mereka, setelah kematian nabi Ismael, tidak lagi menerima seorang rasulpun yang pernah memberikan peringatan untuk mereka Lantaran itulah mereka menjadi lupa.


Lupa adalah ibu segala penyakit hati. Lupa kepada hakikat diri yang lemah yang semestinya kembali dan tunduk kepada Allah lah yang menterencatkan keutuhan hamba untuk mencari petubjuk Allah dalam meniti umur kehidupannya.

Maka peringatan dan amaranlah yang sewajarnya menjadi penawar terbaik kepada ibu kepada segala penyakit itu. Amaran yang datang dari Allah sendiri di sampaikan oleh utusanNya Rasulullah SAW kepada penduduk Mekah yang telah terputus dari petunjuk wahyu semenjak Nabi Ismail. Sudah lebih 30 generasi sebagaimana yang di sebutkan oleh Ibn Hisyam dalam Sirahnya, di biarkan memutuskan sesuatu dengan akal fikiran sendiri yang di pandu nafsu yang keji itu, tanpa pertunjuk wahyu.

 •                                                                •      
7. Sesungguhnya Telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman.
8. Sesungguhnya kami Telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, Maka Karena itu mereka tertengadah.
9. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat Melihat.
10. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.
11. Sesungguhnya kamu Hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan[1264] dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
12. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang Telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh mahfuzh).

[1264] maksudnya peringatan yang diberikan oleh nabi Muhammad s.a.w. hanyalah berguna bagi orang yang mau mengikutinya.

AYAT 7-10


 •                                        
7. Sesungguhnya Telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman.
8. Sesungguhnya kami Telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, Maka Karena itu mereka tertengadah.
9. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat Melihat.
10. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.


Ini adalah bandingan tentang orang-orang yang di halang daripada memperolehi petunjuk. Kehidupan mereka di kongkong oleh kegelapan kesesatan, meskipun mereka kaya raya seperti Al As Ibn Wael, Al Walid Ibn Al Mughirah ,Abu Lahab dan Abu Jahal .mereka tidak dapat mengambil apa-apa manfaatpun dari peringatan yang di sampaikan kepada mereka.


AYAT 11-12                       •      
11. Sesungguhnya kamu Hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
12. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang Telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh mahfuzh).


Setelah Allah menerangkan tentang Al Quran yang penuh hikmat, dalam ayat ini Allah menerangkan pula bahawa golongan yang memperoleh petunjuk adalah golongan yang mencari petunjuk dari Al quran sahaja, sumber wahyu yang benar, dan melengkapkan dirinya dengan syarat-syarat yang melayakkannya untuk mendapat petunjuk iaitu hati yang mengcengkam ke dalamnya perasaan takutkan Allah, bukannya hati yang riyak dan ujub berpura-pura baik di hadapan manusia, sesiapa yang dapat menghayati petunjuk ini, ia akan beroleh kegembiraan yang besar. Inilah dia golongan yang pertama. Golongan yang kedua pula di nyatakan dalam ayat 45-48

AYAT 13-30  •            •                                      •        •      •                                                                   •                           •                        
13. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka.
14. (yaitu) ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; Kemudian kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, Maka ketiga utusan itu berkata: "Sesungguhnya kami adalah orang-orang di utus kepadamu".
15. Mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka".
16. Mereka berkata: "Tuhan kami mengetahui bahwa Sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu".
17. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas".
18. Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami bernasib malang Karena kamu, Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami".
19. Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu adalah Karena kamu sendiri. apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampui batas".
20. Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu".
21. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
22. Mengapa Aku tidak menyembah (Tuhan) yang Telah menciptakanku dan yang Hanya kepada-Nya-lah kamu (semua) akan dikembalikan?
23. Mengapa Aku akan menyembah tuhan-tuhan selain nya jika (Allah) yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku?
24. Sesungguhnya Aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
25. Sesungguhnya Aku Telah beriman kepada Tuhanmu; Maka dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku.
26. Dikatakan (kepadanya): "Masuklah ke syurga"[1265]. ia berkata: "Alangkah baiknya sekiranya kamumku Mengetahui.
27. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan Aku termasuk orang-orang yang dimuliakan".
28. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukanpun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya.
29. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja; Maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
30. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasulpun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.

[1265] menurut riwayat, laki-laki itu dibunuh oleh kaumnya setelah ia mengucapkan kata-katanya sebagai nasihat kepada kaumnya sebagaimana tersebut dalam ayat 20 s/d 25. ketika dia akan meninggal. malaikat turun memberitahukan bahwa Allah Telah mengampuni dosanya dan dia akan masuk syurga.

LATAR BELAKANG CERITA

Dua orang rasul( utusan) yang di hantar ke perkampungan Antaqiya itu adalah di kalangan pengikut Nabi Isa AS. Penduduk kampong tersebut telah menolak ajakan dakwah mereka berdua kepada mengtauhidkan Allah. Penduduk kampong tersebut telah menyakiti mereka berdua. Kedua-dua utusan itu telah di sebat dan di penjarakan oleh penduduk di sana.. Maka datanglah pula utusan yang ketiga yang dikatakan bernama Sam`un . Ia menemui pembesar-pembesar kampoung tersebut dan memujuk mereka agar membebaskan dua orang rakannya yang di utuskan itu. Utusan yang ketiga ini memujuk dan memberikan hadiah kepada pembesar-pembesar tersebut.

Maka dengan cara demikian, pembesar-pembesar kampong tersebut telah memenuhi permintaan utusan ketiga itu. Mereka membebaskan kedua-dua utusan yang di penjarakan itu.

Setelah mereka keluar dari penjara, mereka bertiga mengubah pendekatan dakwah kepada bentuk perubatan. Mereka dapat menyembuhkan beberapa penyakit pelik dan sulit seperti sopak, kusta dan menghidupkan orang yang telah mati sehingga beberapa lama. Salah seorang darinya yang telahpulih sakitnya ialah anak Habib An Najjar. Itulah yang menyebabkan ia beriman kepada tiga utusan tersebut. Setelah itu, ia belajar dari tiga utusan tersebut.

Setelah beberapa lama, penduduk kampung itu telah menyakiti utusan-utusan itu. Semua yang beriman telah di lanyak perutnya sehingga terburai mati keluar segala isi perutnya.

Kisah mereka ini juga dikenali sebagai Habib An Najjar atau di sebut juga sebagai Kisah Sohibu Yassin.


AYAT 13

  •      
13. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka.

HURAIAN

Satu pendekatan dakwah dan pendidikan yang mudah di fahami oleh semua lapisan manusia ialah dengan jalan bercerita cerita-cerita yang benar. Melalui jalan cerita juga, manusia dapat menghiburkan diri dan memahami pengajaran yang terdapat di dalamnya dengan cara yang lebih indah,ringan dan menyeronokkan. Cerita juga dapat meringankan ketegangan tekanan jiwa kepada pendakwah yang sentiasa di uji dengan tekanan-tekanan hidup yang berat dari musuh-musuh Allah. Allah menjadikan pula orang-orang yang memusuhi pendakwah-pendakwah lebih berkuasa dan berpengaruh.

Di sini Allah mengajakkan nabinya menceritakan satu kisah menyeru kaumnya satu kisah penduduk suatu negeri zaman dahulu yang di namakan Antakiya, terletak di sham, yang menolak kedatangan utusan-utusan rasul kepada mereka.

Kisah-kisah begini tentulah mempunyai mukjizat pengajaran yang menyimpan lautan pengajaran yang boleh diambil dari berbagai-bagai sudut untuk berbagai-bagai tujuan kebaikan dan pengi`tibaran dalam kehidupan manusia.


AYAT 14     •      
14. (yaitu) ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; Kemudian kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, Maka ketiga utusan itu berkata: "Sesungguhnya kami adalah orang-orang di utus kepadamu".


TAFSIR

14. Allah SAW menceritakan bahawa ia telah mengutuskan dua orang rasul(utusan) kepada penduduk di suatu perkampungan yang di nyatakan oleh ahli-ahli tafsir sebagai yang terletak di Syam.menurut ahli tafsir lagi, dua orang utusan ini adalah di kalangan pengikut Nabi Isa AS yang di sebut al hawariyyun. Nabi Isa telah menghantar mereka untuk berdakwah di kampong tersebut.setelah seketika tidak beberapa lama berdakwah di kampong tersebut dengan penuh gigih dan sabar, kedua-dua utusan itu telah di tangkap,di sebat dan di penjarakan oleh penduduk tersebut. Maka nabi Isa menghantar pula utusan yang ketiga yang dikatakan bernama Sam`un, Maka utusan ketiga ini mengambil pendekatan yang lebih lembut. Ia dapat menemui pembesar kampong tersebut dan memujuk mereka agar membebaskan dua utusan yang di seksa di dalam penjara itu. Akhirnya kedua utusan itu di bebaskan. Maka mereka bertiga berbincang untuk menjadikan bidang rawatan sebagai pendekatan dakwah yang baru. Setiap kali mereka berkhidmat kepada masyarakat, mereka berkata: "Sesungguhnya kami adalah pembawa utusan dari nabi Isa .AYAT 15

               
15. Mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka".
HURAIAN

Ayat ini menerangkan tentang mereka berdalih untuk menolak dakwah utusan-utusan tersebut dengan menyama tarafkan utusan-utusan itu sebagai manusia yang sama seperti mereka.
Sesuatu itu dikatakan pemikiran yang dangkal kerana hanyalah mengukur sesuatu berdasarkan luaran, tidak memerhatikan wujudnya perbezaan yang berbagai-bagai yang meskipun tersembunyi tetapi sebenarnya adalah mampu menghasilkan atau menimbulkan –keistimewaan lantaran kelainan yang terdapat padanya.

Di samping itu, sifat sombong golongan ini yang berpunca dari cucukan syaitan bahawa mereka adalah orang-orang yang hebat juga turut memainkan peranan kepada munculnya sifat tidak meneliti sesuatu itu benar atau salah dan memukul rata semua perkara itu sama. Itulah sebab penolakan mereka kepada dakwah.

Seseorang yang cerdik akan berfikir samakah manusia pilihan tuhan dengan mereka yang bergelombang dengan dosa akibat mengejar keduniaan semata-mata. Tentulah ada perbezaan yang jauh antara orang-orang mulia yang berada di dalam sempadan-sempadan Tuhan dengan orang-orang yang bebas berada dalam kelemasan nafsu syahwat.

AYAT 16
      
16. Mereka berkata: "Tuhan kami mengetahui bahwa Sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu".

HURAIAN

Jawapan yang di berikan oleh utusan-utusan tersebut yang menyerahkan urusan itu kepada Allah, tidak memandai-mandai dan mereka-reka cerita adalah ukuran kejujuran mereka. Tidak memutar belitkan cerita adalah sifat bersih suci yang sepatutnya menjadi ukuran yang paling jelas antara ahli risalah dan ahli nafsu.
     
17. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas".HURAIAN

Walaupun utusan-utusan itu tidak dapat memberikan jawapan yang memuaskan hati dan keinginanan masyarakatnya, mereka tetap memberikan keterangan yang menunjukkan mereka terus berusaha dan menjalankan tugas sekadar yang mampu, mereka tidak memandai-mandai atau temberang kepada masyarakat tersebut.

Sikap berterus terang dan berpada-pada dengan kepandaian yang ada ini menjadi sifat yang perlu menghiasi diri pendakwah dalam menyatakan kebenaran.

AYAT 18

  •        •   
18. Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami bernasib malang Karena kamu, Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami".


HURAIAN

Allah SWt menceritakan kepada kita di sini sifat golongan yang menolak dakwah, mereka bukan sahaja tidak mahu menggunakan akal fikiran yang waras untuk menilai kebenaran ajakan utusan itu, malahan mereka lebih keras menolak utusan-utusan itu dalam bentuk mempersenda-sendakan golongan yang menyeru: "Sesungguhnya kami bernasib malang dan menjadi celaka kerana dakwah kamu yang menyekat kebebasan kami, maka kamu mestilah berhenti dari menasihati kami. Kalau tidak , niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami".

Demikianlah sifat manusia terkutuk yang menolak kebenaran di sepanjang zaman, mereka tidak boleh bersabar dan berfikir dengan waras bila berdepan dengan sesuatu nasihat yang tidak menepati dengan selera mereka. Maklum sajalah , mereka ini adalah golongan yang sentiasa di ampu-ampu, di puji-puji dan di lambung-lambung dengan belaian nafsu oleh pengikut-pengikut mereka yang juga sombong dan keji. Lantaran itu mereka tidak pandai lagi menimbang sesuatu itu benar atau salah berdasarkan akal yang sempurna.apa yang mereka tahu ialah menggunakan apa-apa bentuk keganasan dan kekejaman yang ada di tangan mereka sebagai jawapan kepada mana-mana sahaja manusia yang menganggahinya.

Demikianlah berliku-liku sifatnya jalan dakwah yang akan di lalui oleh setiap pendakwah di jalan Allah. Akan menerima ugutan dan ancaman berupa penderitaan yang pedih di dunia ini.  •         
19. Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu adalah Karena kamu sendiri. apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampui batas".


Utusan-utusan ini cuba memperingatkan kembali mereka agar mereka dapat menggunakan akal fikiran yang waras dan membezakan keadaan mereka sebelum tiba utusan tersebut dan selepasnya. Tentulah dengan kedatangan utusan ini, sekiranya mereka mahu menjadi celik berakal, mereka akan dapat melakukannya. Tetapi malangnya kerana sifat angkuh dan sombong yang melampau-lampaulah, mereka melihat kebenaran itu menyekat kebebasan mereka.


          
20. Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu".

HURAIAN

Di katakan lelaki ini di kenali sebagai Habib al najjar atau Sohibu Yassin . ia tidak mempunyai apa-apa pengaruh dalam masyarakatnya. Dia hanyalah seorang tukang kayu yang sangat rendah kedudukannya dalam masyarakat tersebut tetapi ia telah beriman kerana melihat kebenaran Utusan tersebut setelah anaknya sembuh di rawat oleh utusan-utusan tersebut. Walaupun kedudukannya dalam masyarakat tersebut amat rendah, tetapi cinta dan kasihnya kepada mereka amat tinggi kerana mereka itu semuanya adalah kaum keluarganya. Ada yang dekat dan ada yang jauh. Ia menyeru kaumnya” Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu".
       
21. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.


HURAIAN.
Habib al najjar ini menjelaskan kepada kaumnya bahawa sifat keikhlasan utusan-utusan tersebut dapat di lihat dengan tidak menjadikan wang atau matabenda dunia sebagai tujuan usahanya. Mereka berhak untuk mengenakan upah atau bayaran terhadap khidmat rawatan yang mereka lakukan. Tetapi tidaklah pula melakukan yang demikian itu kerana balasan yang lebih baik akan dib alas sendiri oleh Allah SWT. Mereka pula berdiri di atas kebenaran. Saksikanlah mutiara-mutiara pertunjuk yang keluar dari bibir mulut utusan-utusan tersebut membuktikan mereka berada di atas kebenaran dari Tuhan.        
22. Mengapa Aku tidak menyembah (Tuhan) yang Telah menciptakanku dan yang Hanya kepada-Nya-lah kamu (semua) akan dikembalikan?

HURAIAN

Habib al najjar tidak segan atau gentar untuk mendedahkan dirinya yang telah beriman, tidak takut kepada cemuhan masyarakat tersebut kerana memilih pegangan yang tersendiri yang keluar dari kepompong syirik yang telah lama menjadi amalan tradisi masyarakat itu.


               
23. Mengapa Aku akan menyembah tuhan-tuhan selain nya jika (Allah) yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku?

HURAIAN

Dengan beraninya ia menjelaskan pendirian yang di pegangnya tanpa rasa gentar kepada ancaman yang bakal di terimanya. Demikianlah setiap orang yang ingin membentuk masyarakat kea rah yang di redhai Allah perlu memiliki keberanian untuk mempertegaskan pendirian yang sepatutnya berdiri dalam masyarakat.


     
24. Sesungguhnya Aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.HURAIAN

Ia juga tidak merasa malu untuk mengaku kebodohan dan kesilapan yang lalu yang ia benar-benar ingin membaikinya, ia ingin mengubah dirinya ke arah yang lebih baik, meninggalkan kebodohan yang telah dilakukannya akibat didikan masyarakat dan persekitaran yang telah rosak yang benar-benar kuat mempengaruhi dirinya.    
25. Sesungguhnya Aku Telah beriman kepada Tuhanmu; Maka dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku.

Bertubi-tubi ia menyeru kaumnya menggambarkan kepada kita kesungguhannya dalam menyelamatkan kaumnya dari kesesatan padahal ia tetap juga di pandang kecil di mata masyarakatnya.


  •      
26. Dikatakan (kepadanya): "Masuklah ke syurga"[1265]. ia berkata: "Alangkah baiknya sekiranya kamumku Mengetahui.


HURAIAN
Menurut Ulama Tafsir, Habib al najjari itu dibunuh oleh kaumnya ketika ia sedang mengucapkan kata-katanya sebagai nasihat kepada kaumnya. Kaumnya telah tidak sabar-sabar lagi menunggu ia mengakhiri perbicaraannya, terus saja merelka melanyak beramai-ramai sehingga pecah perutnya. Ketika dia akan meninggal dalam keadaan kelam kabut kerana asakan suara yang meninggi agar di lanyak habis-habis Si Habib al najjar ini, tanpa masyarakat itu menyedariAallah SWT menceritakan malaikat turun memberitahukannya bahwa Allah Telah mengampuni dosanya dan dia akan masuk syurga.
       
27. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan Aku termasuk orang-orang yang dimuliakan".

HURAIAN

Ayat ini menerangkan kepada kita bahawa si habib al Najjar ini telah mati di bunuh oleh kaumnya sendiri. Dengan kematian ini, ia tidak layak pada pikiran kita untuk di panggil hero sebagaimana hero-hero yang biasa kita ketahui dalam buku-buku novel atau filem kerana biasanya hero itu tidak mati, hero itu selalunya menang dan berjaya di hadapan musuh-musuhnya. Itulah hakikatnya pejuang di jalan dakwah. Al quran membawakan kisah sebegini suapaya kita melihat kemenangan yang besar dan sebenar-benarnya adalah selepas mati. Ia dapat menemui Allah dengan selamat dan sejahtera kerana ia telah menjalankan tugasnya dengan betul semasa hidup di dunia dulu. Ia tidak berundur ketika berhadapan dengan ujian yang getir dari musuh-musuh Allah yang membenci tawhid. Ia redha dengan aturan yang di susun oleh Allah untuk ia lalui. Ia laluinya dengan penuh keberanian dan keyakinan terhadap janji Allah.
Kisah ini juga memaparkan kepada kita bahawa orang yang baik, yang apabila saat matinya menjelang, kehidupan yang jauh itu menjadi dekat kepadanya . ia mendengar seruan malaikat yang menyerunya supaya masuk ke dalam syurga. Sebagaimana juga kisah Anas Ibn An Nadhar bapa saudara Anas Ibn malik yang terkenal sebagai khadam Rasulullah SAW itu, menjelang kematiannya di bunuh oleh golongan musyrikin dalam Perang Uhud tahun ke 3 H, ia menyatakankan ia mencium bau yang sangat wangi, seolah-olah syurga itu berada di belakang Bukit Uhud sahaja. Hal demikian akan menjadikan sesiapa sahaja tentulah tidak gentar lagi menghadapi saat kematiannya padahal di saat itu, orang lain semuanya merasa gentar untuk menghadapinya. Demikianlah Allah Ta`ala kisahkan kemuliaan orang yang mati di jalanNya.


Ayat ini juga menerangkan kepada kita bahawa iman dan amal yang solehlah yang menjadi tangga yang menyampaikan seseorang itu kepada keampunan dan kemuliaan di sisi Allah SWT

AYAT 28

            •  
28. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukanpun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya.

Ayat ini menerangkan bahawa untuk membinasakan kaum yang engkar ini, adalah satu urusan yang amat mudah bagi Allah, tidak pergi Ia mengirimkan sebarang tentera dari langit pun golongan itu boleh binasa. Ayat ini menggambarkan tentang kekuasaan Allah yang tidak terhingga dan tidak mampu di halang oleh apa-apa kuasanya sebagaimana yang di huraikan pada ayat 82 kelak iaitu:

          
82. Sesungguhnya keadaan-Nya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah Berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia.AYAT 29
        
29. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja; Maka tiba-tiba mereka semuanya mati.

Satu teriakan yang dinyatakan dalam ayat ini adalah untuk menerangkan mudahnya bagi Allah untuk membinasakan sesautu kaum yang durhaka.


            
30. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasulpun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.

Menurut Ahli Tafsir, ini adalah kata-kata malaikat di dalam neraka kelak yang mengejek-ngejekkan mereka yang engkar ini.


       •    
31. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang Telah kami binasakan, bahwasanya orang-orang (yang Telah kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka

Dalam ayat ini Allah SWT menghuraikan sebab penyesalan yang besar yang bakal mereka terima kelak adalah kerana mereka tidak akan kembali kedunia semula untuk membaiki kesilapan mereka itu. .


      
32. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.

Penyesalan yang besar itu ialah kerana mereka bukanlah di tinggalkan begitu sahaja sesudah binasa(mati itu) tetapi mereka akan di kumpulkan untuk dibicarakan dengan penuh keadilan dihadapan Allah Rabbul Jalil. Ini kerana keadilan di dunia adalah keadilan yang bohong dan tipu. Tiada keadilan yang mutlak melainkan di hadapan Allah . maka bersiap sedialah wahai manusia yang menzalimi utusan Tuhan tadi untuk menghadapi hari tersebut!!!

Kematian Habib al najjar bukanlah bererti telah berakhir riwayatnya. Kematian itu adalah perpindahan alam sahaja. Ia seperti berpindah rumah saja. Demikianlah golongan yang menolak risalah juga akan meninggalkan alam yang ia penuh banggai ini untuk pergi kea lam yang nasibnya akan di tentukan di sana oleh Tuhan Rabbul Jalil .

13 comments:

tunteja said...

MNTAK IZIN NK COPY..

Anonymous said...

salam. sy ingin bertanya. baru beberapa hari yg lepas, sy bermimpi dan 'saudara' di dalam mimpi tersebut menyatakan kepada sy supaya memohon permintaan/ hajat pada ayat ke 7 dan 11. tetapi, apabila sy membaca maksud ayat tersebut, sy tak berapa faham. boleh tak encik cuba terangkan. adakah mimpi tersebut serta pesanan itu boleh sy percaya mahupun tidak?

thamzir said...

MOHON IZIN COPY , TERIMA KASIH

Palok said...

nak mntak izin copy ye..

Anonymous said...

MOHON IZIN BUAT SALINAN. TERIMA KASIH.

Anonymous said...

mintak izin copy ye

Anonymous said...

Assalammualaikum,mohon izin buat salinan,terima kasih

Anonymous said...

ASSALAMUALAIKUM

nak minta izin. Tolong izinkan saya copy benda ni.

TERIMA KASIH,
yang benar,
Pencari Redha Allah

Hayati Mohd Lod said...

Mohon izin untuk buat salinan dan kongsi.

Hayati Mohd Lod said...

Mohon izin untuk buat salinan dan kongsi.

Anonymous said...

Mohon izinkn sy nk copy buat rujukn bg assingment..barakallahufeek

Unknown said...

mohon izin untuk salin buat rujukan untuk ctu assignment,Terima Kasih saudara.

Unknown said...

Mohon keizinan untuk copy ye...