Monday, January 17, 2011

sakit itu buatan manusiakah? siri 1

sebenarnya masih segar di ingatan saya semasa saya sedang buat diploma dan ijazah pertama dulu,pada masa tu tahun 90an, saya dengar ramai kawan-kawan sekelas dengan saya yang berkata " kerana ada orang pandai berubat jin lah maka ada orang sakit kena rasukan jin. dulu masa tak ade orang pandai berubat kat sini, takpun orang sakit kena rasuk, jadi ebih baik kita tak perlu belajar ilmu ilmu berkait dengan jin ni, nanti akan ada keluaraga kita orang tema-teman yang kelak akan di ganggu sebab ilmu itu mencari sudinya"

maka pada masa itu, orang yang mempelajari ilmu pendindingan dan rawatan untuk mangsa-mangsa gangguan menerima tamparan yang hebat. mereka di anggap sebagai penyebab kepada kerasukan yang berlaku di sana sini.


pada masa itu darah saya masih muda, untuk menangkis tuduhan-tuduhan tadi saya menjawab dalam bentuk pertanyaan balik, adakah semua doktor-doktor yang ada di hospital dan yang membuka klinik-kinik swasta itu semuanya orang-orang jahat yang menjadi penyebab kepada pelbagai penyakit manusia. adakah di binanya hospital yang besar-besar adalah untuk menambahkan penyakit manusia? secara halus sebenarnya dakwaan tadi adalah untuk menuduh perawat . untuk menakutkan orang sakit  kepada perawat-perawat.
maka siapakah yang untung? tiada siapa yang untung. siapa pula yang rugi? semuanya rugi, pesakit takut menemui perawat/ perawat pula di kutuk masyarakat kerana diberikan  gambaran yang buruk . goongan yang melontarkan kata-kata tadi tidak pula menyerang doktor2 kapir yang lebih banyak mengaut keuntungan dari pesakit-pesakit Islam tu. ia juga tidak berbuat-apa-apa untuk menyelesaikan masalah penyakit umat Islam.


setelah berlalunya masa yang panjang yang pastiu akan memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada kekeliruan, ternyata tanggapan tersebut adaah buat dosa semata-mata.

dalam pelajaran ilmu tawhid amat jelas sekali  bahawa penyakit itu datang dari Allah. ia menguji sesiapa yang ia kehendaki di kalangan hambanya.

 

x8t»t6s? Ï%©!$# ÍnÏuÎ/ à7ù=ßJø9$# uqèdur 4n?tã Èe@ä. &äóÓx« íƒÏs% ÇÊÈ Ï%©!$# t,n=y{ |NöqyJø9$# no4quptø:$#ur öNä.uqè=ö7uÏ9 ö/ä3ƒr& ß`|¡ômr& WxuKtã 4 uqèdur âƒÍyèø9$# âqàÿtóø9$# ÇËÈ
1.  Maha Suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,
2.  Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,

 Nabi bersabda:

Allah berfirman: bilamana aku kasih akan seseorang hamba, maka aku uji (nya)

mereka yang mempelajari ilmu tersebut, sebagai satu alat untuk melengkapkan bekal  dalam berdakwah kepada masyarakat, bukanlah penyebab kepada kesakitan manusia  di sana sini.mereka adalah cuba menunaikan satu daripada tuntutan fardhu kifayah.

No comments: