Monday, January 24, 2011

how to protect your residence from evil spirit

seseorang yang mendiami sesuatu tempat akan berhubungan dengan banyak perkara yang tidak dapat di lihat oleh  mata kasarnya. Contohnya  hawa bumi yang panas  akan menghitamkan kulitnya sebagaimana yang mudah kita perhatikan bahawa penduduk di sepanjang kawasan khatulistiwa lebih berkulit gelap dan watak suka berkelahi berbanding dengan  penduduk di bahagian utara sana. ini kerana kawasan laut yang lebih luas berada di selatan bumi memberikan udara yang lebih panas kepada penduduk di sepanjang khatulistiwa  yang merupakan penduduk yang pertama menerima udara panas tersebut. berbanding dengan bukit-bukit yang di tutupi hutan yang berada di daratan-daratan di bahagian utara mengeluarkan udara yang lebih sejuk mempengaruhi warna kulit, perwatakan  dan cara keterampilan  penduduk utara yang lebih tenang


demikianlah putaran udara sebagaimana juga pusar air di tali-air di perkampungan-perkampungan , bahagian tewngah adalah lebih panas dari kawasan tepinya.
demikianlah berbanding dengan seorang yang mendirikan rumahnya di tempat yang baik, seseorang yang mendirikan rumahnya di kawasan yang keras berpenunggu akan terancam sehingga mempengaruhi watak dan kesihatan sekaligus kerjayanya dalam kehidupannya  


oleh itu, doa sewaktu membuka penempatan dan doa setiap hari sepanjang mendiami penempatan adalah penting dalam memelihara penghuninya. Nabi Ibrahim berdoa ketika mendiami Mekah yang sebelumnya di kenali sebagai "lembah yang kering kontang" adalah bukti yang paling jelas mustahaknya kita melakukan sesuatu untuk keberkatan tempat tinggal. 
HOW TO KNOW YOUR ---IS ---BY EVIL SPIRIT
PUT A BOTLLE --


nowadays, people buy a house or flat-never think about the previous view of land --, mines


spray surrounding the area/ the location by water recited with ayatul kursi once per week, every thursday night . Put your face the face towards qiblat and start go around from left to right until you finish completely make a circle.

bersambung-to be continued 

No comments: