Friday, March 11, 2011

RAHSIA UNSUR TANAH DALAM BADAN MANUSIA(2)

satu sifat semulajadi yang Allah SWt jadikan pada tanah ialah mempunyai  sifat magnetik dan tarikan graviti yang berbeza antara jenis-jenis yang berbagai-bagai. Maka ia mengeluarkan nafas bumi yang bagai-bagai yang mempunyai pengaruh dan kesan yang tidak sama antara seorang manusia dengan seorang manusia. 


maka wujudnya cuaca yang berbeza dari satu tempat ke satu tempat yang lain mempengaruhi seseorang dan juga kelompok manusia di situ. warna kulit, -----adalah contoh pengaruh yang di berikan oleh tanah bumidemikianlah dalam diri manusia jugaterdapat tenaga magnetik dan tarikan yang sifatnya seperti graviti bumi.

bakat, minat , kecenderungan dan kepandaian ---- 

No comments: