Tuesday, July 16, 2013

zikir ya muhyi ya mumit يا محيى يا مميت

oleh el fesfanji 


يا محيى يا مميت  

Amalan ini akan mendekatkan orang yang mati kepada orang hidup .ada orang yang menganggapkan bahawa alam ghaib itu amat jauh, bukan di zaman sekarang ini, selepas kita mati kelak entah berapa ratus ribi tahun lagi, kita di bangkitkan semula, di situlah letaknya alam ghaib.
perlulah kita menyedari bahawa alam ghaib itu bukanlah jauh mana dari kita, ia berada bersama kita kerana alam ghaib itu adalah bersebelahan saja dengan alam syahadah. Ertinya ketika seseorang itu berada di alam syahadah, sekiranya di balikkan saja, ia akan berada di alam ghaib,

disamping ramai ulama yang menyebutkan zikir ini berperanan sebagai menghapuskan sifatkan yang keji dan menumbuhkan sifat yang mulia dalam diri pengamal, banyak pengalaman menunjukkan bahawa pengamal yang melakukan  zikir ini di lakukan secara banyak dan berterusan akan menjadikan  seseorang yang hidup dapat berhubungan dengan orang mati.  Orang orang tertentu yang telah mati dating kepadanya melalui mimpi dengan membawa isyarat isyarat tertentu yang boleh di fahaminya.

  Dalamerti katayang lain, zikir ini menjadi amalan penghubung antara orang hidup dengan mati, orang hidup yang inginkan beberapa penjelasan dari orang yang sudah mati , bilamana beramal berterusan zikirnya di sertakan solat dan doa memohon dari Allah pertunjuk dalam memiliki hubungan tersebut, ramaijuga orang yang dapat mencapai tingkat ini dan memperolehikekuatan tersebut. Itu semua terhasil dengan kurniaan Allah. Tanpa rahmat dan izinNya, kita tidak akan memperolehi apa= apa.

Adakah hal ini pelik??
Tidak , !!!
Lihatlah sekali lagi sebagaimana yang telah di katakana tadi , Nabi Yusuf berdoa

Baginda meminta agar di hubungkannya kepada orang orang yang soleh ini merangkumi sewaktu hidup dan mati. Alam barzakh di mana seseorang yang mati itu berada bukanlah alam yang seseorang itu akan hidup berseorangan sebagaimana lazimnya pada pandangan mata zahir yang kita  boleh di lihat di tanah tanah perkuburan di Negara kita, jasad seseorang di tanam dalam lubang kubur yang berbeza

Memang perlu menjadi satu hal yang perlu di renungkan juga oleh kita bagaimana TRasulullah SAW melihat pada malam mijraj ke langit bagaimana Nabi Adam telah di perlihatkan kepada nya keadaana anak cucunya ,ada yang masuk syurga da nada juga yang masuk neraka, apakah ertinya gambaran sebegitu untuk kita semua???

No comments: