Wednesday, August 10, 2011

batu-batu permata- yakut dan zamrud (2)

Penulis menyebutkan lagi di dalam luqtahnya:
dan yakut yang terlebih baiknya ialah yang merah yang sejahtera dari pecah dan bergeligis. dan di pilih dari segala warna ini yang merah dan yang kuning dan yang hijau. maka adapun yang lain dari tiga warna yang di sebutkan itu, maka kurang ia pada kemuliaan dan faedah. intaha. 
zamrud pula maka jika di hampir ia akan makanan yang di racun tiada memberi mudharat ia dengan izin Allah melainkan berpeluh jua dan jika di pakaikan ia pada cincin emas maka menegah ia daripada taun dengan di cubakan terlebih besar ia dari pada permata yakut . membatalkan ia akan sihir dan sawan dan gila babi- intaha