Sunday, August 4, 2013

pagar rumahbilamana nabi Ibrahim tiba ke Mekah yang pada waktu itu tiada penghuni lagi, nabi ibrahim telah berdoa kepada Allah akan menjadi Tnaha haram Mekah aman dan murah rezeki

No comments: