Friday, December 21, 2012

nabi tidak minum susu campu madu


beberapa sahabat sepert Aus bn Khaulah telah menghdangkan madu kepada Bagnda SAW tetapi Bagnda tidak meminumnya. Bagnda berkata aku tdak mengharamkannya tetapi aku tawadhu.

No comments: